Podstawy klimatyzacji

Klimatyzacja działa według jednej podstawowej zasady:

zebrać energię z jednego miejsca i oddać ją w innym

 

Do wykonania tego procesu instalacja musi składać się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, a także rur miedzianych łączących obydwa urządzenia ze sobą. Rurami przemieszcza się czynnik chłodniczy – od jednej jednostki do drugiej. To właśnie ten czynnik chłodniczy posiada właściwości, które pozwalają mu na pobranie energię w jednym urządzeniu i oddaje ją w drugim.

Podstawy działania klimatyzacji

 Chłodzenie

 

1. Jednostka wewnętrzna

Gorące powietrze jest kierowane przez wentylator na wymiennik ciepła, przez który nieustannie przepływa zimny czynnik chłodniczy.

 

2. Miedziane rury

Wewnątrz rur porusza się czynnik chłodniczy, który krążąc między jednostkami, przenosi pobrane ciepło z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej.

 

3. Jednostka zewnętrzna

Wewnątrz urządzenia następuje sprężenie gazowego czynnika chłodniczego, w wyniku czego jest on ogrzany i jego punkt wrzenia się zwiększa. Uzyskane w ten sposób ciepło zostaje przekazane do powietrza na zewnątrz pomieszczenia – kierując powietrze na wymiennik ciepła poprzez wentylator.

 

4. Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy w postaci ciekłej jest przesyłany z powrotem do jednostki wewnętrznej.

 

5. Jednostka wewnętrzna

Wewnątrz urządzenia następuje rozprężanie czynnika chłodzącego, dzięki czemu jest w stanie pobrać ciepło z powietrza wewnątrz pomieszczenia.