Sprężarki Chłodnicze

Sprężarka to centrum, jądro układu chłodniczego. Jej głównym zadaniem jest sprężanie czynnika chłodniczego, czyli freonu lub amoniaku. Jest stałym wyposażeniem każdego układu urządzeń chłodniczych. Silnik sprężarki jest wprawiany w ruch, ponieważ przetwarza pewną energię na energię mechaniczną.

Bez sprężarki nie można stworzyć odpowiedniego układu chłodniczego. Trudno więc wyobrazić sobie jak funkcjonowałyby bez tego urządzenia różne gałęzie przemysłu spożywczego. Jak by sobie poradziły olbrzymie supermarkety, zakłady mięsne, rybne, a także przechowalnie warzyw, owoców czy nawet niewielkie sklepy? Sprężarka to również niezbędne urządzenie w laboratoriach, hurtowniach farmaceutycznych i zakładach kosmetycznych, ponieważ tam utrzymanie niskiej temperatury powietrza lub wody bezpośrednio przedkłada się na jakość oraz przebieg produkcji i badań.

 

Rozróżnia się różne rodzaje sprężarek, które można pogrupować w kilku kategoriach:

- według sposobu działania (przepływowe i wyporowe),

- ze względu na rodzaj ruchu (posuwisto-zwrotne, drgające, obrotowe),

- rodzaje elementów roboczych (tłok drgający, obrotowy, membranowy lub wirnik turbiny),

- ze względu na posiadany napęd (napęd magnetodynamiczny, silnik rotacyjny lub rotacyjny i wał korbowy),

- według budowy (jedno- i wielołopatkowe, osiowe, wodzikowe, nurnikowe, promieniowe, z tłokiem membranowym, z wirnikiem śrubowym, spiralne, z kołem wirnikowym).

 

Różnorodność sprężarek, jakie można znaleźć, jest ogromna. Zapoznanie się z każdą kategorią zajmuje mnóstwo czasu lepiej, więc skupić się na dokładnym poznaniu mechanizmu pracy sprężarki. Dlatego najłatwiej skupić się na podziale, który opiera się na sposobie działania.

Wyporowe sprężarki chłodnicze (tzn. spiralne, tłokowe, membranowe, śrubowe i łopatkowe) kumulują parę czynnika chłodniczego poprzez sprężenie jej w zamkniętej przestrzeni. Coraz mniejsza ilość powietrza sprawia, że wzrasta ciśnienie w cylindrze. Ze względu na swój zakres ciśnień ssania, sprężarka wyporowa nie posiada ograniczeń w swojej pracy. Warto zwrócić uwagę na drobne różnice w sposobie działania poszczególnych sprężarek wyporowych: tłokowe posiadają tłok, który zwiększa ciśnienie czynnika chłodzącego; śrubowe zmniejszają przestrzenie między śrubami; spiralne opierają się na współpracy spirali.

Rzadziej występujące, ale również stosowane, są sprężarki chłodnicze przepływowe lub rotacyjne (tj. osiowe, promieniowe i diagonalne). W tych urządzeniach wzrastające ciśnienie gazu powoduje oddziaływanie na siebie odpowiednich elementów – ruchomych (wirnik) i nieruchomych (kierownica).  W przeciwieństwie do sprężarek wyporowych, które wyróżniają się dużym sprężem, sprężarki przepływowe cechują się dużą objętością strumienia sprężonego czynnika chłodzącego. Ten rodzaj sprężarek można podzielić na odrębne podgrupy biorąc pod uwagę zróżnicowane kształty wirnika i kierunki przepływu.